GỬI BĐS

Bất Động Sản Thủ Đức City

Miễn phí đăng tin

 

Tìm kiếm nâng cao ❯

Tin tức & sự kiện

Chính sách xây dựng, nhà ở, thu hồi đất có hiệu lực từ tháng 4/2023

Cập nhật: 03-04-2023 12:26:52 | Tin tức & sự kiện | Lượt xem: 1834

Từ tháng 4/2023, nhiều chính sách mới về xây dựng, nhà ở, thu hồi đất bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật nhất là các quy định sau đây:

1. Hướng dẫn mới về hợp đồng xây dựng từ ngày 20/4/2023

Từ ngày 20/4/2023, Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, hướng dẫn về điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng như sau:

- Việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định 37/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 50/2021/NĐ-CP).

- Khi điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng dẫn đến phải điều chỉnh, bổ sung hợp đồng thì phải ký kết phụ lục hợp đồng làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt hoặc trình phê duyệt dự toán điều chỉnh, phát sinh theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và hợp đồng xây dựng làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.

- Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng:

+ Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD. Việc áp dụng các phương pháp điều chỉnh giá phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng, đồng tiền thanh toán và phải được thỏa thuận trong hợp đồng.

+ Đối với hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện thanh toán theo thời gian (theo tháng, tuần, ngày, giờ) thì việc điều chỉnh mức tiền lương cho chuyên gia thực hiện theo công thức điều chỉnh cho một yếu tố chi phí nhân công tại mục I Phụ lục I kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD.

Hướng dẫn mới về hợp đồng xây dựng từ ngày 20/4/2023 (Ảnh minh họa)

2. Quy định mới về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/4/2023. Theo đó, bổ sung quy định mới về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.

Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai là bảo lãnh ngân hàng, theo đó bên bảo lãnh là ngân hàng thương mại cam kết với bên nhận bảo lãnh là bên mua, bên thuê mua về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh là chủ đầu tư khi đến thời hạn giao, nhận nhà ở đã cam kết nhưng chủ đầu tư không bàn giao nhà ở cho bên mua mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng mua, thuê mua nhà ở đã ký kết; chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh theo thỏa thuận đã ký.

Trường hợp ngân hàng thương mại bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng, bên bảo lãnh đối ứng cam kết với ngân hàng thương mại về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân hàng thương mại khi ngân hàng thương mại phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho chủ đầu tư; chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho bên bảo lãnh đối ứng theo thỏa thuận đã ký.

Đồng thời, Thông tư 11/2022/TT-NHNN bổ sung khái niệm về hợp đồng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai, đó là thỏa thuận cấp bảo lãnh giữa ngân hàng thương mại với chủ đầu tư và các bên liên quan khác (nếu có) về việc ngân hàng thương mại chấp thuận bảo lãnh cho chủ đầu tư trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

3. Đồng Tháp thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng

Quyết định 09/2023/QĐ-UBND quy định thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2023.

Theo đó, trình tự, thủ tục thu hồi đất đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất như sau:

*Hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo kiểm tra hoặc kết luận thanh tra xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai của bên thuê đất, thuê lại đất. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thu hồi đất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị thu hồi đất kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh.

- Báo cáo kiểm tra hoặc kết luận thanh tra xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai của bên thuê đất, thuê lại đất kèm theo Biên bản làm việc xác định hành vi vi phạm: 01 bản sao.

- Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu có).

- Báo cáo của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề kèm theo danh sách bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất: 01 bản chính.

- Văn bản yêu cầu bên thuê đất, thuê lại đất thực hiện các biện pháp để đưa đất vào sử dụng giữa doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề với bên thuê đất, thuê lại đất: 01 bản sao.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 01 bản gốc (nếu có).

- Hợp đồng cho thuê đất, thuê lại đất: 01 bản sao.

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất: 01 bản chính.

*Trình tự và thời gian giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường trình; UBND tỉnh ký quyết định thu hồi đất của bên thuê đất, thuê lại đất giao cho Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề để quản lý, xây dựng phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Thổ Kim

(cafeland.vn)


Quảng cáo phảitnr holding