GỬI BĐS

Bất Động Sản Thủ Đức City

Miễn phí đăng tin

 

Tìm kiếm nâng cao ❯

Tin tức & sự kiện

Sắp có chuyển biến lớn trong việc cấp sổ đỏ cho người dân

Cập nhật: 24-04-2023 09:46:27 | Tin tức & sự kiện | Lượt xem: 1868

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào cuộc chỉ đạo tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ảnh minh họa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong liên tiếp những ngày vừa qua, UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước đã phát đi nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đơn cử, ngày 12/4 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai các cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, phường, thị trấn niêm yết công khai quy trình, thủ tục đăng ký đất đai, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của các bộ phận có liên quan và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ ứng xử của công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; đặc biệt tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ Trung tâm hành chính công hoặc bộ phận một cửa và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; không để xảy ra tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Trường hợp cần thiết thì thực hiện việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để tăng cường cho các địa phương có khối lượng công việc nhiều, đồng thời cũng hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra.

Trong cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh văn bản triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện việc tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tương tự Quảng Nam và Khánh Hòa, ngày 21/4/2023, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu văn bản cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, nêu rõ thời điểm hoàn thành việc đăng ký đất đai lần đầu, để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo gì?

Trước đó, ngày 5/4/2023, ông Lê Minh Ngân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Công văn số 2317/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để chỉ đạo về việc tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trong tình hình hiện nay.

Tại Công văn này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là một trong những nội dung quản lý nhà nước về đất đai.

Qua việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận), Nhà nước thiết lập hồ sơ địa chính đầy đủ cho toàn bộ đất đai trong phạm vi từng đơn vị hành chính cấp xã trong cả nước, làm cơ sở để Nhà nước quản lý chặt chẽ toàn bộ đất đai theo đúng quy định của pháp luật; người sử dụng đất đủ điều kiện thì được cấp Giấy chứng nhận.

Thông qua việc cấp Giấy chứng nhận, người sử dụng đất được Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, được thực hiện các giao dịch về đất đai theo quy định của pháp luật.

Thực hiện pháp luật đất đai năm 2013, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực cùng các địa phương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận. Đến nay, trên địa bàn cả nước đã căn bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

Tuy nhiên việc triển khai đăng ký đất đai lần đầu vẫn còn chưa được thực hiện triệt để tại một số địa phương, dẫn đến diện tích đất đai còn lại chưa được cấp Giấy chứng nhận hoặc không thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận không được đưa vào đăng ký để quản lý.

Bên cạnh đó, công tác đăng ký biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận tại một số nơi còn thực hiện chưa nghiêm, vẫn còn xảy ra tình trạng cán bộ nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 410-TB/UBKTTW ngày 30/12/2022 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, để chấn chỉnh và khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các địa phương chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo đúng quy định của pháp luật, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành, cho từng cơ quan, tổ chức thực hiện.

Bộ Tài Nguyên và Môi trường cũng yêu cầu chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo phân rõ người, rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ thời gian giải quyết.

Trong đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, đặc biệt tại bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp cần thiết thì luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra.

Bộ Tài Nguyên và Môi trường cũng yêu cầu thực hiện việc kiểm tra đột xuất công vụ, trong đó tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện và báo cáo cụ thể về kế hoạch thực hiện các nội dung nêu trên. Trong đó nêu rõ thời điểm hoàn thành việc đăng ký đất đai lần đầu để Bộ tổng hợp báo cáo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Lưu Bang

(cafeland.vn)


Quảng cáo phảitnr holding